Igår fick jag frågan

har du  stängt dörren till Gröna rummet? Jag svarade ja, och följdfrågan löd: kan man då inte läsa dig någonstans längre? Jag svarade nej, men det egentliga svaret är, jo. Därför gläntar jag nu lite på den gröna dörren och hoppas att någon kanske vill följa efter mig, till X-huset.

Annonser